en|
GoLiveClip Sweden
en|

Om oss

För oss är frihet mer än möjligheten att göra vad vi vill. Frihet är en känsla. Med modern teknik utvecklar vi lösningar som underlättar den känslan.

Vi tror på praktiskt, dagligt stöd. Det är därför vi har utformat GoLiveClip.
Detta clip med sitt tillbehörsprogram gör det möjligt för användarna att ta hand om sin egen hälsa, säkerhet och frihet.

Dessutom möjliggör tekniken ett aktivt stöd av andra människor. Människor som bryr sig om och tar hand om dig när du som mest behöver det, eftersom friheten är oskiljaktig från samhälle, vänskap och familj.

Våra lösningar är tillgängliga för alla utan undantag. Vi på Gociety Solutions har som målsättning att utveckla produkter som alla kan förstå och använda. Vi vill ge varje person möjlighet att välja en hälsosam livsstil och ett tryggt sinne.

Internationellt partnernätverk

Vi utvecklar vetenskapligt validerade, innovativa tekniska lösningar och användarvänliga, moderna applikationer. Vi samarbetar med internationella partners som deltar i vår marknadsföring, försäljning och eftermarknad i sina egna länder.

Kontakta

SAE Medical
Kopparbergsvägen 10
722 13 Västeras
Sverige